رودخانه بهداشت بیماری بهداشتی مبتلا شدن

رودخانه: بهداشت بیماری بهداشتی مبتلا شدن وزارت بهداشت اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تهرانی ها در هرثانیه ۵۲ هزار بطری یک‌لیتری آب مصرف می‌کنند

در روزهای گرم سال و در اوج مصرف، چهار و نیم میلیون مترمکعب آب در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مصرف می‌شود که این رقم معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه یعنی معادل ۵

تهرانی ها در هرثانیه ۵۲ هزار بطری یک‌لیتری آب مصرف می‌کنند

تهرانی ها در هرثانیه ۵۲ هزار بطری یک لیتری آب مصرف می کنند

عبارات مهم : ایران

در روزهای گرم سال و در اوج مصرف، چهار و نیم میلیون مترمکعب آب در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مصرف می شود که این رقم معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه یعنی معادل ۵۲ هزار بطری یک لیتری در هر ثانیه است که از این رقم مصرف شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده، به عبارتی معادل ۳۸ هزار بطری یک لیتری در ثانیه در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران آب مصرف می شود.

به گزارش ایسنا، امسال اوضاع بارندگی، شرایط مطلوب و پایداری در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران داشته به طوری که این رقم جهت سال آبی امسال ۳۲۹ میلی متر و در سال آبی گذشته ۲۲۷ میلی متر بوده که نشان دهنده ۱۷ درصد زیاد کردن بازندگی است با این حال در پایتخت کشور عزیزمان ایران در روزهای گرم سال ۹۰۰ هزار مترمکعب بر ثانیه زیاد کردن مصرف داشته ایم.

تهرانی ها در هرثانیه ۵۲ هزار بطری یک‌لیتری آب مصرف می‌کنند

مدیریت تامین آب تمام و کمال به عهده شرکت آب و فاضلاب استان پایتخت کشور عزیزمان ایران است که تاسیسات این شرکت نیز توان تصفیه ۲۹ مترمکعب آب در ثانیه را دارد که با وارد مدار شدن سد ماملو و تصفیه منزل هفتم این رقم زیاد کردن پیدا کرده و در حال حاضر تاسیسات آب رسانی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تصفیه، انتقال و توزیع ۳۲۰ لیتر در ثانیه طراحی شده است هست، ولی از سوی دیگر، تقاضا باید مدیریت شود و این امر همکاری مردم و شهروندان را می طلبد.

۷۵ درصد آب پایتخت کشور عزیزمان ایران از منابع آب سطحی یعنی مستقیما از آب باران و برف تامین می شود. جهت سال ۱۳۹۶ آینده نگری شد تا تنها ۲۵ درصد از منابع زیرزمینی برداشت شود ذبا این وجود جهت تامین آب پایتخت از حوزه های متفاوت آب وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است است و تلاش این است که از منابع زیرزمینی کم تر برداشت شود.

در روزهای گرم سال و در اوج مصرف، چهار و نیم میلیون مترمکعب آب در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران مصرف می‌شود که این رقم معادل ۵۲ هزار لیتر بر ثانیه یعنی معادل ۵

ایران حدود ۱.۱ درصد جمعیت کل دنیا را دارد، ولی فقط ۳۲ صدم درصد از منابع تجدیدپذیر به کشور تخصیص داده شده است یافته همچنین ۸۵ درصد کشور در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و تنها ۱۵ درصد بارندگی ها قابل قبول است بر همین اساس در سال ۱۳۹۳ با مجوز شواری تامین استان پایتخت کشور عزیزمان ایران شرکت آب و فاضلاب توانست با مشترکان پرمصرف برخورد کند ولی درحال حاضر مجوزی قانونی جهت برخورد با مشترکان پرمصرف آب وجود ندارد که در شرایط بحرانی منابع آبی جای خالی این قانون به شدت دیده می شود.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs